xị
{thần kinh dẵm phải đinh}
1

Là một cụm từ chỉ người có những hành động vượt chuẩn

- Thằng đấy bị thần kinh dẵm fải đinh các ông ah

đăng bởi moc đến từ dia nguc (November 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thần kinh dẵm phải đinh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com