giang hồ gốc
{thẩm du}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Thủ dâm

ngày ông thẩm du mấy lần

đăng bởi ki_ki đến từ Dia nguc (October 01, 2009)
2

= thủ dâm

Úi giời!! Trông mặt mày ủ rũ thế, cả tuần không thẩm du à?!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thẩm du"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com