lên xe hoa
{thằng bỏ mẹ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Thằng khốn, thằng chó

Mày chơi với cái thằng bỏ mẹ ấy rồi có ngày ăn c.. con ạ!

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thằng bỏ mẹ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com