đục tường
{thằng lừa}
1

tiếng rủa ý là thằng ngu, thằng đần hay thằng ngu. Cũng có thể dùng cho bạn bè thân với ý vô hại

- tại sao lại ngậm pháo bông trong miệng mà đốt thế hả??? Trời ơi... đồ thằng lừa!! miệng toét đến mang tai kia rồi....!!!! làm sao mà uống nước đây?

- đi bơi cũng không được... thối thế!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thằng lừa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com