b
{thằng nhỏ}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả hậu quả khó lường
1

"cái ấy" của con trai

Thẳng nhỏ của tao dạo này bướng không chịu nổi

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thằng nhỏ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com