hai ngón
{thổi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

1. công an bắt, hỏi thăm chút, kiểm tra giấy tờ, thường là công an giao thông

2. thổi phồng sự việc, làm cho quan trọng

Hồi chiều bị công an thổi, chung 5 xị...

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thổi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com