nứng
{thổi kèn}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

oral sex ( quan hệ tình dục bằng đường miệng)

" tụi nó chơi thồi kèn nhìn sướng ra phết"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thổi kèn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com