đi ngáp
{thổi xôi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

ý chỉ hành động mút/bú ngực phụ nữ

thì có thổi kèn phải có thổi xôi chứ ^^

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thổi xôi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com