Chùa
{thộn}
Nguồn gốc chửi rủa
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

dùng để chỉ một thằng nào đó có cái mẹt hok đc thông minh

ví dụ như chửa admin : nhìn mặt chú thộn quá

đăng bởi vazcalol đến từ lao (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thộn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com