máu
{thời ghẻ}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả chửi rủa
1

Gặp may mắn.
Trúng cơ hội đúng ngay thời điểm thích hợp

Vào nhà là gặp ăn. thời ghẻ vậy mày

đăng bởi HELLO WORD đến từ Da Nang (March 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thời ghẻ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com