bóng lộn
{thời trang hơn thời tiết}
Nguồn gốc hình ảnh đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ người ăn mặc chỉ cốt sao cho đúng mode, không ngại thời tiết khắc nghiệt.

Lạnh thế mà con ấy mặc quần ngắn đến bẹn. Đúng là thời trang hơn thời tiết!

đăng bởi lamti đến từ Que me (May 01, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thời trang hơn thời tiết"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com