quay
{thủ địa}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

có tiền (tiếng lóng Hải Phòng khoảng 1945 - 1954)

thủ địa không? Tranh vòm tí xem, sò quỷnh phải không chú em?

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thủ địa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com