Bợm
{thứ dữ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nếu nói về người là chỉ người sành điệu, hoặc giỏi về một bộ môn nào đó

nếu nói về đồ vật là đồ vật xịn, chất lượng rất tốt, tối tân

Nhìn cách ảnh chia bài là biết thứ dữ rồi

Ipod của mày 160G hả, video luôn? Wow, thứ dữ nha!

đăng bởi Vy nè đến từ q3 (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thứ dữ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com