Lốp căng
{theo đóm ăn tàn}
1

Chỉ sự cơ hội

Đừng chơi với nó cái loại theo đóm ăn tàn ấy mà!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "theo đóm ăn tàn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com