STRYM
{thiên sứ}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Khen đểu một ai đó. "thiên sứ" đọc lộn là "sư thiến".

Mày chẳng khác nào thiên sứ cả!

đăng bởi thaitrungsu đến từ thaitrungsu (March 17, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thiên sứ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com