less
{thiếu muối}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo

xuất xứ từ quảng cáo tuyên truyền thiếu muối Iodine

1 + 1 = 3

Ô! Hay! Giỏi quá thằng thiếu muối!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thiếu muối"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com