chán thở
{thiếu thốn tình cảm}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

tình cảm ở đây được hiểu là tình dục... Vậy cụm từ này được hiểu là thiếu thốn tình dục

Dạo này thiếu thốn tình cảm quá, không biết cái chỗ trên 605 mở cửa lại chưa Ròm?

Ái dà, chỗ đó thì lâu lắm rồi Ròm không đi. Có một chỗ trên Brookhurst mà service không tốt lắm. Không có tắm bàn.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 04, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thiếu thốn tình cảm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com