nồi cơm điện
{thiểu năng}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

chỉ người trí tuệ chậm phát triển

như thằng thiểu năng

đăng bởi hung đến từ hn (July 29, 2010)
2

chỉ người trí tuệ chậm phát triển

như thằng thiểu năng

đăng bởi hung đến từ hn (July 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thiểu năng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com