Hỏng giỡn nha bưởi
{thiệp hồng}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

đám cưới. tồ chức đám cưới.

chừng nào cho tụi này nhận thiệp hồng đậy 2 con chim uyên ương?

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thiệp hồng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com