Bó tay chấm com
{thiệt tình}
Nguồn gốc thán từ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thất vọng vì cái jì đó

thiệt tình, ngu bà cố lun

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thiệt tình"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com