1 vé
{thuốc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Làm cho ai đó tin một cái gì đó xa vời với khả năng thực sự.

Nghĩa thật thì là một loại vật chất dùng để chữa bệnh.

thằng kia bán toàn điện thoại đểu, thế mà thuốc được bao nhiêu gà!

đăng bởi ngoc341 đến từ hn (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thuốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com