a cay
{tiên}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thuốc phiện, thường dùng chung với từ tương

đi tương tiên đi bọn mày ơi, chán quá rồi!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (March 27, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tiên"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com