lồi lõm
{tiên nâu}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

ma túy

" không có gì làm teo phê tê mê bằng chị tiên nâu"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tiên nâu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com