hàng ngon
{tiêu tán đường}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

chết, sự chết hoặc sự việc kinh khủng mà ảnh hưởng đến sự yên bình của đối tượng

Tên A chuyên trộm tiền ngân quỹ mà lại ra mặt đạo đức giả bảo rằng các thứ ấy dành cho bọn hạ cấp. Đấy! Bây giờ công an kinh tế tóm cho, tiêu tán đường ngay!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 02, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tiêu tán đường"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com