ghệ
{tình yêu}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

người yêu

tình yêu ơi, đi đâu đấy??

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 05, 2011)
2

Từ này đến Cô Cô (Tiểu Long Nữ) trong Thần điêu đại hiệp cũng không định nghĩa được.

Hỡi thế gian tình ái là gì?

đăng bởi RanneRo đến từ Vietnam (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tình yêu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com