{tia}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Nhìn, ngắm, thấy

Tía thấy chưa
Rồi, con bé áo đỏ phải không

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 09, 2009)
2

nhìn, trông chừng, canh giữ vật thể gì trong tầm ngắm

Lày!! Tia ai đấy?!?? Cho xiêm tí lào..

Tia con Lan con bà Ben kìa, xinhhhh thế không biết!!!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 20, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tia"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com