STRYM
{tml}
1

Suy nghĩ khi dùng từ này, vì mang ý xúc phạm. dùng trên chat, forum nhưng không khuyến khích! sẽ bị đánh giá thấp về nhân phẩm

T = thằng, M = Mặt, L = Lìn => ám chỉ mặt thằng đang nc với mình như cái ML. Tuy nhiên có 1 số trường hợp đặc biệt, họ dùng để chỉ những người bạn thân của mình (khá là đa số)

Với con nít: T = Thằng, M = mới, L = lớn => ám chỉ n~ thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ mà đã tí toét bố náo. [Không nên dùng với con nít, vì như thế cũng bị đánh giá thấp về nhân cách là hèn hạ vì ăn hiếp người yếu hơn mình]

VỚi bạn bè:
A: Eh, tml kia, tí đi Dota k mày?
B: Chiến nào...

Với kẻ thù: Eh, tml kia, hôm wa m mách t bọp vú con lớp trưởng với cô à ? Tin t đánh cho m bỏ bú ln k ?
B: Bố thách mày đấy
$(*#@$&# diễn ra....

Với trẻ thơ:
A: Eh, tml kia, mới lớp 9 mà bố láo thế?
B: Dạ e đâu dám....

đăng bởi babynhan đến từ hoi lam dek j (March 11, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tml"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com