đồ sát
{trâu húc mả}
1

Một tên gọi của tư thế làm tình

Anhc hỉ chơi kiểu truyền thống trâu húc mả thôi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trâu húc mả"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com