xõa
{trò 69}
1

hehe số 6 với số 9 là 2 số ngược nhau, để cạnh nhau là 1 số sấp,1 số ngửa dùng để chỉ cái trò gì mà có 1 người sấp, 1 người ngửa đó

mày zới nó định chơi trò 69 hả?

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (May 05, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trò 69"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com