Lìn
{trùm sò}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

keo kiệt ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình không màng tới những gì xung quanh mình.

cái đồ trùm sò, nhiêu đó mà không dám bỏ ra trả cho tao

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trùm sò"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com