ăn sushi
{trút}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Từ địa phưuơng chỉ con tê tê

Dạo này trên rừng hết trút rồi!

tags me khái tấy
đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trút"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com