{trước sau như một}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ phụ nữ gần hoặc đã trưởng thành nhưng ngực quá nhỏ, không phát triển

Em đó chung thủy, có trước có sau, trước sau như một.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trước sau như một"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com