nét
{trật lất}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

trạng từ/ tính từ dùng để chỉ sự sai, được dùng nhiều ở vùng Nam Bộ/ Nam Trung Bộ

trời ơi, có vậy mà cũng bắn trật lất

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trật lất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com