Quảng Ninh
{trắng máu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Hết tiền, không còn 1 xu dính túi

Hôm qua mới lĩnh lương,tối nay tìm chỗ nào chơi trắng máu luôn

đăng bởi binhbu đến từ Hồ Chí Minh (October 05, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
aasfasfasfasfasfsafasf'
đăng bởi Denfu dollar
Hình Minh Họa Cho Từ "trắng máu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com