Xấu còn đóng vai ác
{trẻm}
1

Nói linh tinh, không đầu không cuối để giết thì giờ gần nghĩa với buôn dưa lê

Đi làm đi, cứ nói trẻm mãi!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trẻm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com