xị
{trớt quớt}
1

khi một sự việc diễn ra không như định trước hay mong đợi

tao tưởng nó giỏi lắm, ai dè trả lời trớt quớt à!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trớt quớt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com