thúi
{trung hoa anh hùng}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

bắt nguồn từ truyện Trung Hoa anh hùng của Mã Vinh Thành, ám chỉ hàng kém chất lượng xuất xứ từ Trung Quốc.

_Đúng là hàng trung hoa anh hùng, hai bữa là hỏng

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trung hoa anh hùng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com