bình sữa
{trung tiện}
1

Chỉ việc đánh rắm

Trung tiện mà không ý tứ là rất xấu.

Thằng nào mới trung tiện đấy

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trung tiện"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com