chuẩn không cần chỉnh
{trym}
1

Hay còn gọi là Chym(bộ phận sinh dục của nam giới), dùng để so sánh cái gì đó hơi stupid

Chú code như trym --> Dân lập trình dùng khi chê source code của ai đó quá kém.
Mày nói như trym --> Nói gì mà chẳng ai hiểu, hơi stupid

đăng bởi bacbaphi đến từ Japan (October 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "trym"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com