ngủm
{tsb}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tiên sư bố

Tiên sư bố cái nhà mày

đăng bởi vitcon đến từ Voz, FCVN (November 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tsb"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com