Công cốc
{tu phải đạo}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

nói lái là : tao phải đ...

- Xìn: ái chà, nhìn mặt đại ca đạo này sáng sủa quá. Theo đạo gì, luyện nội công nào mà da vẻ hồng hào thế đại ca??
- Tu đầu bò: ừ, đệ à, gần đây huynh cảm thấy rằng huynh tu phải đạo mà. Nên huynh theo pháp dữ lắm, thực hành ngày 3 cử nên mới khá thế đấy.
- Xìn: vậy đại ca chỉ cho em với!!
- Tu đầu bò lén lén công an rút ra cuốn bí pháp Kama Sutra đưa cho sư đệ...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 17, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tu phải đạo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com