ăn sushi
{tuốt}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ của người miền Nam, trạng từ dùng để bổ nghĩa dùng để bổ nghĩa cho tính từ nào đó ám chỉ 1 vật hay 1 nơi nào đó ở rất xa hay sâu.

nhà nó ở tuốt cuối con hẻm

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tuốt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com