lồi lõm
{tuột siêm y}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

cởi đồ ra

...đang coi phim...

A: Á!!! Rồi!! Rồi!! Nó tuột mẹ cái xiêm y ga rồi!! Sóc lọ bây ơi!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (November 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tuột siêm y"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com