otaku
{tuột xích}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ hoặc động từ chỉ sự hoặc hành động một người bị kỷ luật.

Hắn hết quyền rồi, vừa bị tuột xích

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tuột xích"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com