Chầu ông bà
{uống lộn thuốc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

gan tày trời, được sử dụng trong tình trạng bất ngờ khi thấy bạn mình là người nhát gan bỗng nhiên tự nhiên can đảm đầy mình.

.. trên đường phố ...

"CƯỚP CƯỚP!!"

D chạy theo bắt được tên cướp, đánh đấm, đạp đục nó túi bụi.

"Thằng D hôm nay uống lộn thuốc mày?!"

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 12, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "uống lộn thuốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau