thông thầu
{uống sâm}
1

rất gan dạ, chai lì, liều lĩnh một cách .. quá đáng

thằng nhỏ này uống sâm rồi...

D nó uống sâm nó mới dám chơi chứng khoán vào thời điểm này

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "uống sâm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau