bóc lịch
{u2}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

Là bạn cũng vậy (you too theo tiếng Anh). Được sử dụng trong chat, tin nhắn, comment...

A: Chúc ngủ ngon
B: Thanks, u2

đăng bởi eragon7896 đến từ HCM (May 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "u2"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com