thả bom
{u50}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

thế hệ trong khoảng 50 tuổi đến 59 tuổi

Đội tuyển u50

Ba Mệ tao cũng thuộc hàng u50 rồi, sanh đẻ chi nữa mi ?!?

tags u40 u20 u18
đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 03, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "u50"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com