kinh cậu mười lăm phút
{ung thư buồng túi}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ sự hết tiền

- Đại ka, cho em xin ít máu đi!
- Ung thư buồng túi rồi, xéo cho tao nhờ!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ung thư buồng túi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau