Solo

Từ 'upload' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'upload':
1
úp

- Nghĩa gốc (theo Wikitionary Việt Nam): Lật, trở mặt trên của một thứ gì đó xuống dưới.
- Lóng trong tin học/Internetz: đăng tải lên một đường link/file/thứ-gì-đó lên. (Từ này thường thấy nhất trong các diễn đàn chia sẻ file hoặc phần mềm.)

Có thể từ này bắt nguồn từ cách nói tắt từ "upload" trong tiếng Anh, có nghĩa là tải lên (dữ liệu).

Úp link phim full HD đi chủ thớt êiiiiiiiii... *kéo dài tới sáng*

đăng bởi 84436 đến từ LA (October 02, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "upload"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com